verbinden, versterken en vernieuwen

Begroting 2016

02. Milieu en energie

Deze kerntaak heeft een tweeledige ambitie:
a. Het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie.
b. Borgen en verbeteren van een gezonde en veilige leefomgeving.

Ontwikkelingen

We realiseren en versterken een gezonde en veilige woon- en werkomgeving. We stimuleren duurzaamheid en vergroten het aandeel hernieuwbare energie tot minimaal 20% in 2023.
We sluiten aan bij maatschappelijke bewegingen, ondernemerschap en de innovatiekracht van Overijssel. We stimuleren als kennisdeler, verbinder en netwerkspeler en leveren een bijdrage aan projecten. Het operationele Energiefonds Overijssel biedt goede mogelijkheden om een verscheidenheid aan financieringsvormen in te zetten. Daadwerkelijke realisatie van de projecten gebeurt vooral door particuliere investeerders.

Prioritaire prestaties

2.1.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 2.3.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties 2.4.2 Stimuleren van asbestverwijdering van (agrarische) bedrijfsdaken
publicatiedatum 02-11-2015 10:30