verbinden, versterken en vernieuwen

Begroting 2016

04. Mobiliteit

Het hoofddoel van mobiliteitsbeleid is het realiseren van de economische bereikbaarheid voor zowel personenverkeer als goederenvervoer en verkeersveiligheid.
Daarbij komt de focus nadrukkelijker te liggen op duurzame mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit.

Ontwikkelingen

Klimaat, luchtkwaliteit en energiezekerheid is een mondiaal dossier waarvoor diverse Europese beleidsnotities zijn ontwikkeld met doelstellingen voor mobiliteit gericht op 2030 en 2050. Doordat 1/3 van de emissies worden veroorzaakt door vervoer verschuift de focus naar duurzame oplossingen en vervoerssystemen. Diverse maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zorgen voor een veranderende mobiliteitsvraag van de samenleving. Ondermeer demografie, urbanisatie en een toenemende rol van digitale mogelijkheden zorgen voor veranderende keuzes van modaliteiten en andere reispatronen. De opkomst van webwinkels heeft niet alleen effecten op het winkelaanbod in stedelijke centra maar vraagt ook om steeds meer distributie van bestellingen en retourzendingen. Diverse innovaties binnen de mobiliteit geven tegelijkertijd nieuwe en slimmere mogelijkheden om aan die veranderende vervoersvraag tegemoet te komen. De samenleving kantelt naar een meer zelfredzame samenleving en een kleinere bescheiden overheid met steeds minder incidentele financiële middelen voor investeringen, maar ook minder geld voor structurele uitgaven zoals de exploitatie van het openbaar vervoer en het beheer en onderhoud van infrastructuur. Daarnaast zien we een trend in de maatschappij om steeds meer locatie gebonden functies en faciliteiten op te schalen en te concentreren op een beperkter aantal locaties in een regio. Ook dit heeft gevolgen voor de regionale mobiliteitsstromen.

Prioritaire prestaties

4.1.1 Ontwikkelen netwerkvisie op totale mobiliteits- en logistieke opgave 4.2.1 Herijking openbaar vervoer
publicatiedatum 02-11-2015 10:30