verbinden, versterken en vernieuwen

Begroting 2016

06. Culturele infrastructuur en monumentenzorg

Wij waarborgen verscheidenheid en spreiding van cultuur in Overijssel. Kunst, cultuur en erfgoed vormen de identiteit van een samenleving, zorgen voor sociale samenhang, stimuleren de lokale economie en dragen bij aan innovatie en aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en leefmilieu. Dat maakt Overijssel ook uit het oogpunt van vrijetijdseconomie en toerisme aantrekkelijker.

Ontwikkelingen

Het cultuurbeleid hebben we volgens de nota Kracht van Cultuur 2013 - 2016 uitgewerkt in een meerjarig uitvoeringsprogramma. Omdat wij veel culturele instellingen en programma’s in cofinanciering subsidiëren, loopt het programma gelijk met de termijn van de Rijksnota Cultuur. Dit betekent dat het programma één jaar doorloopt na de vorige bestuursperiode, tot en met 2016. Huidige speerpunten van het uitvoeringsprogramma zijn: cultureel erfgoed, culturele basisinfrastructuur, talentontwikkeling, cultureel ondernemerschap en cultuureducatie en -participatie. Als voorbeeld noemen we de succesvolle ontwikkeling van het provinciale netwerk tot talentontwikkeling. Dit functioneert goed en de sector noemt dit een landelijk voorbeeld. Daarnaast heeft het regionaal project voor het opleiden van restauratieleerlingen een goede naam en leidt dit tot veel opleidingsplaatsen.

Prioritaire prestaties

6.1.12 Uitvoeren van wettelijke en bestuurlijk afgesproken taken op het brede gebied van cultureel erfgoed 6.2.15 Samenwerken met partners aan de Oost-Nederlandse culturele infrastructuur
publicatiedatum 02-11-2015 10:30