verbinden, versterken en vernieuwen

Begroting 2016

09. Sociale kwaliteit

De sociale kwaliteit in Overijssel wordt gekarakteriseerd door 'noaberschap'. Dit komt onder meer tot uiting in de vele vrijwilligers, de lokale initiatieven voor de eigen leegomgeving en coöperaties op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid. Deze unieke karakteristiek van de Overijsselse samenleving biedt legio kansen om gezamenlijk opgaven op te pakken en de eigen regie en persoonlijke verantwoordelijkheid van mensen in hun leefomgeving te versterken.

Ontwikkelingen

We hebben in de vorige collegeperiode het sociaal flankerend beleid binnen de provinciale kerntaken ontwikkeld. Daarnaast hebben we de basissubsidiëring van belangenorganisaties afgebouwd. In het kader van ‘één gezin, één plan, één regisseur’ (de drie decentralisaties in het sociaal domein naar de gemeenten) continueren wij de provinciale steunfunctietaak in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning tot en met 2016. Ook nu de wettelijke basis voor de steunfunctietaak per 1 januari 2015 is komen te vervallen, maken wij de bestaande afspraken met de gemeenten en instellingen af.

publicatiedatum 02-11-2015 10:30