verbinden, versterken en vernieuwen

Begroting 2016

10. Bedrijfsvoering

Het doelmatig faciliteren en adviseren van het bestuur en de provinciale organisatie en het uitvoeren van controltaken om provinciale doelstellingen te bereiken.

Ontwikkelingen

Nederland is een open samenleving. Openbaarheid van overheidsinformatie en transparantie van besluitvormingsprocessen zijn essentieel. Digitalisering biedt daarin fantastische mogelijkheden en is de norm voor dienstverlening aan burgers. De economische crisis heeft het belang van control nog eens benadrukt; inzicht in de effectiviteit en doelmatigheid van het handelen van de provincie maar ook de getrouwheid van financiële systemen en beheersen van juridische risico’s zijn een noodzakelijk voorwaarde voor goed openbaar bestuur. De omgeving van de provincie is complex en verandert snel. Bij het realiseren van doelen moeten we samenwerken met andere organisaties. Dat vergt een flexibele organisatie met flexibele structuren en systemen (informatie, financieel, juridisch, personeel). Samenwerkingsverbanden van de provincie hebben consequenties voor de bedrijfsvoering. Wij zijn met de gemeenten Kampen en Zwolle oprichter van het Shared Service Centrum Bedrijfsvoering.

publicatiedatum 02-11-2015 10:30