verbinden, versterken en vernieuwen

Begroting 2016

08. Gebiedsontwikkelingen

De ambitie van de gebiedsontwikkelingen is het zo goed en slim mogelijk gezamenlijk en gelijktijdig realiseren van zeer uiteenlopende doelen van de provincie, bewoners en betrokken partijen. Hierbij wordt waar nodig gericht grondbeleid ingezet.

Ontwikkelingen

Bij de gebiedsontwikkelingen is geen sprake van overkoepelende ontwikkelingen. De ontwikkelingen zijn per gebiedsontwikkeling terug te vinden onder ‘context’.

Prioritaire prestaties

8.1.1 Ruimte voor de Rivier IJsseldelta 8.1.2 Ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur / Natura 2000 8.1.3 Noordoost-Twente
publicatiedatum 02-11-2015 10:30