verbinden, versterken en vernieuwen

Begroting 2016

2.6.2 Monitoring en evaluatie

Met monitoring- en evaluatieonderzoek meten wij de ontwikkeling van de basiskwaliteit van water, lucht, geluid en bodem, zodat we de effectiviteit van ons beleid kunnen bepalen en waar nodig ons beleid kunnen aanpassen. in 2016 bepalen we of we een duurzaamheidsmonitor voor Overijssel kunnen ontwikkelen.

Context


Acties 2016

  • Uitwerking van een duurzaamheidsmonitor.
  • Uitvoering van een eerste 0-meting.
  • Evaluatie van de activiteit “ontwikkeling provinciebrede infrastructuur voor duurzaamheidseducatie”.
  • Monitoren luchtkwaliteit voor Overijssel via landelijke monitoringstool.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:
Erik Lievers.

Rol provincie:
De rol van de provincie is het uitvoeren van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:
Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?
Nee.

publicatiedatum 02-11-2015 10:30