verbinden, versterken en vernieuwen

Begroting 2016

6.3.3 Stimuleren van cultuurparticipatie

We versterken de toekomstbestendigheid van de amateurkunstsector door inhoudelijke en organisatorische innovatie. De nadruk ligt op cultureel ondernemerschap, versteviging van de randvoorwaarden en bewustwording van de Overijsselse identiteit.

Context

Prestatie wordt uitgevoerd als onderdeel van de Cultuurnota 'De Kracht van Cultuur 2013 - 2016' en wordt lopende deze beleidsperiode ongewijzigd uitgevoerd.

Acties 2016

  • Met de subsidieregeling Cultuurparticipatie maken wij de uitvoering van ten minste vijftien cultuurparticipatieprojecten mogelijk waarmee effecten worden gerealiseerd ten behoeve van cultureel ondernemerschap en deskundigheidsbevordering.
  • De culturele infrastructuur heeft in acht gemeenten een impuls gekregen.
  • Twaalf gemeenten hebben via de provinciale regeling een cultuurmakelaar medegefinancierd.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:
Hester Maij.

Rol provincie:
Wij vervullen de rol van uitvoerder en investeerder.

Looptijd prestatie:
Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?
Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Projectwebsite
Cultuurnota 2013 - 2016

publicatiedatum 02-11-2015 10:30