verbinden, versterken en vernieuwen

Begroting 2016

07. Kwaliteit openbaar bestuur

Het vertrouwen van de samenleving in Overijssel in het openbaar bestuur neemt toe of blijft minimaal gelijk.

Ontwikkelingen

De ontwikkelingen in de samenleving vragen om een overheid die daar goed op aangesloten is. Een overheid die dichtbij en bereikbaar is, die weet wat er in de samenleving leeft, daar naar luistert en inspeelt op de ontwikkeling en kansen. Het gaat daarbij om ruimte voor initiatieven en betrokkenheid van inwoners bij beleid, maar ook daadkrachtigheid en het nemen van beslissingen door de provincie als de opgave daarom vraagt. De veranderende verhouding overheid en samenleving betekent ook een ander samenspel tussen Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en het ambtelijk apparaat en een andere manier van werken. Het is van belang om de toegevoegde waarde van de provincie voortdurend scherp te hebben en vanuit die basis helder te handelen en helder over te zijn.

Prioritaire prestaties

7.1.2 Interbestuurlijk toezicht 7.2.2 Experimenten bestuursstijl 7.3.4 Uitvoering passend communicatiebeleid
publicatiedatum 02-11-2015 10:30