verbinden, versterken en vernieuwen

Begroting 2016

3.3 Kapitaalgoederen

We zijn verantwoordelijk voor het in stand houden van de gebouwen (inclusief het provinciehuis) en de infrastructuur bestaande uit provinciale wegen en waterwegen. Dit omvat:
- Het dagelijks beheer (exploitatie).
- Het onderhoud (jaarlijks en niet jaarlijks).
- De vervanging.

Ontwikkelingen

1. Met betrekking tot (water)wegen voeren we de vervangingsinvesteringen uit in de periode 2016 - 2019 volgens het in 2015 door uw Staten vastgestelde programma met bijbehorend kasritme. Daarnaast voeren we beheer en onderhoud uit volgens het meerjarenuitvoeringsprogramma. Zie het blok 'Overzicht provinciale infrastructuur' voor meer informatie.

2. Voor de gebouwen zijn geen ontwikkelingen te melden.

Beleidskader

1. Het Beleidskader wordt voor het onderdeel infrastructuur gevormd door het 'Beleidskader voor het beheer en onderhoud van de infrastructurele kapitaalgoederen (2015)'.

2. Het 'Onderhoudsplan provinciale gebouwen' omvat het beleidskader voor gebouwen. We hebben sinds 2006 een onderhoudsplan voor zowel het gerenoveerde provinciehuis als de overige provinciale gebouwen. Hiermee zorgen we dat we de gebouwen met de daarin aanwezige installaties en apparatuur op een deskundige wijze beheren en onderhouden. In het onderhoudsplan staat het jaarlijks onderhoud, het meerjaarlijks onderhoud en de vervanging.

Risico's

We maken per infrastructureel project een risicoanalyse. Per infrastructureel project stellen we op basis van de risicoanalyse passende beheersmaatregelen op (met hierbij behorende financiën). Aansprakelijkheidsrisico’s dekken we binnen de projecten af via verzekeringen.

De risico's met betrekking tot de provinciale gebouwen worden via verzekeringen afgedekt.

publicatiedatum 02-11-2015 10:30