verbinden, versterken en vernieuwen

Begroting 2016

3.3.1 Versterken samenhang economie, natuur en samenleving

Overijssel is een veelzijdige provincie met veel afwisseling in natuur- en landschapstypen die mede ontstaan zijn in het samenspel tussen economie, natuur en samenleving. Om dit voor de toekomst te behouden willen wij samen met onze partners, ondernemers en inwoners nieuwe strategieën en instrumenten om een impuls te geven aan de samenhang tussen economie, natuur en samenleving en zo de balans tussen deze aspecten te verbeteren.

Context

Nu wij verantwoordelijk zijn geworden voor het natuurbeleid willen wij samen met onze partners een gezamenlijk ‘verhaal ‘ ontwikkelen, dat voortborduurt op de ambities van het Natuurpact en Samen Werkt Beter. Wij streven hierbij de volgende doelen na:
i. Natuur is van betekenis voor mensen.
ii. Een goede relatie tussen economie en natuur.
iii. Het gaat goed met de natuur zelf. Wij willen nieuwe strategieën en instrumenten ontwikkelen om deze doelen in samenhang te realiseren via een gefaseerde aanpak:
Fase I: Open gesprek met provinciale partners, bedrijfsleven en inwoners gericht op het inventariseren van ideeën en belangen (2015 - 2016).
Fase II: Uitvoering van pilots en verkenningen (2015-2016).
Fase III: Ontwikkeling van beleidsstrategieën en instrumenten (2017 - 2018).
Fase IV: Besluitvorming (2018).

Acties 2016

  • In 2016 starten wij een proces om samen met partners, bedrijfsleven en inwoners ideeën te ontwikkelen gericht op het verbeteren van de relatie tussen economie & natuur en het vergroten van de betekenis van natuur voor mensen.
  • In 2016 starten wij met de uitvoering van pilots en verkenningen gericht op realisatie van deze doelen. Deze pilots en verkenningen voeren wij in 2016 en 2017 uit. Op basis van de lessen uit pilots en verkenningen en de input van partners, bedrijfsleven en inwoners willen wij uiterlijk in 2018 komen tot voorstellen voor beleid.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:
Hester Maij.

Rol provincie:
De provincie is bij de prestatie de ontwikkelaar.

Looptijd prestatie:
Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?
Nee.

publicatiedatum 02-11-2015 10:30