verbinden, versterken en vernieuwen

Begroting 2016

3.3.2 Nationale parken

Wij zien mogelijkheden om in de Nationale Parken de synergie tussen natuur, economie en samenleving te vergroten. In 2016 concretiseren we onze ambities op dit punt en starten we de uitvoering.

Context

In de vorige collegeperiode hebben wij met lokale partners afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de Nationale Parken. In ons Coalitieakkoord hebben we afgesproken dat we de toegevoegde waarde van de Nationale Parken voor de regionale economie (recreatie en toerisme) vergroten.

Acties 2016

  • Concretiseren van de ambitie voor de Nationale Parken met lokale partners.
  • Stappenplan om het overeengekomen ambitieniveau te realiseren.
  • Uitvoeren stappenplan.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:
Hester Maij.

Rol provincie:
Bij de uitwerking van het stappenplan is de provincie regisseur. Bij de uitvoering van het stappenplan moet de rol van de provincie nog bepaald worden.

Looptijd prestatie:
Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?
Nee.

publicatiedatum 02-11-2015 10:30