verbinden, versterken en vernieuwen

Begroting 2016

3.3 Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving

Wij werken aan ruimte voor economische ontwikkeling naast sterkere en gezonde natuur en aan een goede verbinding tussen natuur en de samenleving. Economie, natuur en samenleving willen wij nog meer met elkaar verbinden. Dit doen wij met onze partners, inwoners en bedrijven bij de Nationale Parken en door samen met hen ook nieuwe instrumenten te ontwikkelen.

Context

Dit is een nieuwe doelstelling. Onder deze doelstellingen zijn wel een aantal bestaande prestaties opgenomen. Afspraken met het Rijk en de partners van Samen Werkt Beter vragen in het provinciale natuurbeleid meer nadruk op de relatie met economie en maatschappij.

Inwoners en ondernemers hebben een belangrijke rol bij het beheer van natuur en landschap, zowel bij de Nationaal Natuur Netwerk als elders in het landelijk gebied en in de stad. Wij willen deze rol versterken.
- Als beleidsontwikkelaar zoeken wij naar nieuwe strategieën om de betekenis van natuur en landschap voor mensen te vergroten en te zorgen voor een wederzijdse versterking van “economie en natuur” en “samenleving en natuur”. Ook in de Uitvoeringsagenda van Samen Werkt Beter is de uitwerking van dergelijke strategieën één van de speerpunten.
- Als faciliteerder bieden wij ruimte aan en ondersteunen wij initiatieven van ondernemers en inwoners op deze gebieden.

Prestaties

3.3.1 Versterken samenhang economie, natuur en samenleving 3.3.2 Nationale parken 3.3.3 Programma Twickel
publicatiedatum 02-11-2015 10:30