verbinden, versterken en vernieuwen

Begroting 2016

7.1 Een goed openbaar bestuur in Overijssel

De samenleving in Overijssel heeft recht op een betrouwbare overheid die de maatschappelijke opgaven op een adequate wijze oppakt. Burgers moeten kunnen vertrouwen op een goed functionerend openbaar bestuur. We zien er op toe dat gemeenten, waterschappen en andere bestuurlijke samenwerkingsverbanden hun taken goed en zorgvuldig uitvoeren.

Context

Door effectieve en efficiëntere samenwerking met bestuurlijke partners, heldere verhoudingen tussen de overheden en vermindering van bestuurlijke drukte, wordt bijgedragen aan het verhogen van de kwaliteit van het openbaar bestuur.

Prestaties

7.1.1 Bestuurlijke inrichting 7.1.2 Interbestuurlijk toezicht 7.1.3 Financieel toezicht 7.1.4 Archieftoezicht 7.1.5 Samenwerking met overheden in de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) 7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van Koning
publicatiedatum 02-11-2015 10:30