verbinden, versterken en vernieuwen

Begroting 2016

3.1 Provinciale heffingen

Een belangrijk deel van de provinciale inkomsten bestaat uit heffingen die worden opgelegd aan burgers en bedrijven, te weten:
- Provinciale opcenten op de Motorrijtuigenbelasting (MRB).
- Leges en precario.
- Grondwaterheffing en nazorgheffing.

Ontwikkelingen

1. In het coalitieakkoord 2015-2019 staat dat de opcenten op de motorrijtuigenbelasting bevroren blijven op het huidige tarief. Het tarief blijft daarmee voor de periode 2016 tot en met 2019 79,9 opcenten.
2. Voor 2016 hebben we de leges voor vergunningen in het kader van de wet Luchtvaart aan de belastingverordening toegevoegd.
3. Begin 2016 worden de nazorgplannen voor de drie Overijsselse stortlocaties herzien.
4. De vrijstelling voor auto’s met een CO2-uitstoot van 1 t/m 50g/km vervalt per 1 januari 2016, deze auto’s vallen vanaf dat moment in een halftarief.

Beleidskader

Het beleid provinciale heffingen staat in de Belastingverordening Overijssel, deze wordt gelijktijdig met de Begroting 2016 vastgesteld.


publicatiedatum 02-11-2015 10:30