verbinden, versterken en vernieuwen

Begroting 2016

Provinciale Staten vergadert op 28 oktober en 11 november 2016 over de Begroting 2016. Het besluit over de Begroting 2016 is vanaf 12 november 2016 te vinden via het stateninformatiesysteem (SIS) op de website van de provincie Overijssel.

publicatiedatum 02-11-2015 10:30